OM OSS

13.11.2021 kl. 19:04
Metsku i Karleby omstartades 2007, nästan från noll. Då fanns bara en aktiv församlingsmedlem kvar, en fin liten dam på 80 år. Vi startade tankeprocessen “rethink church”: Vad är församling? Vad är det Gud vill skapa här?

Vi kom fram till en hel del som församling inte är: Församling är inte en byggnad, inte aktiviteter med kristna förtecken, inte en organisation, inte ett väloljat företag.

Församling är familj och församling är fest. Församling är relationer där Jesus är den förenande faktorn. Församling är öppna hem med Jesus i centrum.

Sen dess har många människor varit en del av denhär familjen under en kortare eller längre tid. Ungefär hälften av våra familjemedlemmar är såna som studerar i stan en tid och sen åker vidare till andra länder och städer. För dem är det kanske extra viktigt att få vara del av en familj.

Rethink church pågår hela tiden. Det är lätt att förlora visionen. Hjälp oss hålla den levande. Välkommen med!

VÅR VISION OCH VÅRT UPPDRAG

Vår vision är förvandlade liv. Vi vill se människor uppleva Jesu kärlek konkret, se hoppet och glädjen tändas på nytt i deras ögon. Därför vill vi ge möjlighet till gudsmöten i olika former – i hem, först och främst, men förstås också genom söndagens gudstjänst.

Vårt uppdrag är att hjälpa och utrusta människor att bli Jesu lärjungar så att världen kan bli förvandlad. Vi tror att detta bäst sker genom att man får vara del av en mindre gemenskap där man växer och utmanas, sk life-groups.

VÅRA VÄRDERINGAR

Att söka Gud. Vi prioriterar tid för bön och tillbedjan, både enskilt och kollektivt.

Delade liv. Vi uppmuntrar alla församlingsaktiva att vara med i en life-group.

Enkelhet. Vi tror på det enkla: en enkel organisation, få organiserade aktiviteter, enkel tillbedjan. Vi vill hjälpa människor att fokusera på det viktigaste i livet.

Ärlighet. Vi vill vara ärliga, sanna och trovärdiga.

Gästvänlighet. Vi vill praktisera öppna hem och betona det fina i att mötas på ett enkelt sätt på hemmaplan.

Inbjudan. Vi tycker om att inbjuda nya människor hem, till gudstjänster eller till något annat vi sysslar med. Framför allt vill vi hjälpa människor in i en egen relation med Jesus.

APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vår tro kan sammanfattas såhär:

Vi tror på Gud Fadern, den allsmäktige,
himmelens och jordens skapare

och på Jesus Kristus,
Guds ende son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
och föddes av jungfru Maria.
Led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida,
och skall komma därifrån för att döma levande och döda

och på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Bönekursen 2 - obesvarade böner

Efter succén med den första bönekursen går dessa fem sessioner djupare och väcker ärliga samtal kring de svåraste och mest personliga frågorna vi alla ställer om bön.Läs mera »
19.10.2023 kl. 19:57

Årskonferens 2023

Ännu hinner du anmäla dig till årskonferensen. Ta del av programmet i broschyren här intill.Läs mera »
10.08.2023 kl. 09:19

Flamma upp!

Årskonferens 2023 ordnas i Karleby i månadsskiftet augusti-september (31.8-3.9.2023). Läs mera »
26.07.2023 kl. 12:10