GUDSTJÄNST

Varje söndag kl. 11.30 träffas vi i vår kyrksal på Långbrogatan 47. Vi börjar med att dricka kaffe/te och höra hur vi har det. I regel firar vi gudstjänst varannan söndag och varannan söndag läser vi bibeln och ber tillsammans. Gudstjänsten består av lovsång, förbön och undervisning. Vi talar svenska och också engelska och finska. Ibland är det lunch efter samlingen. De söndagar som det ordnas familjemässor i lutherska kyrkan deltar vi oftast i dem.

SÖNDAGSSKOLA

Söndagsskolan sker i samarbete med den lutherska kyrkan. Barnen träffas i dagklubbsutrymmet kl. 12-13.15. I söndagsskolan får barnen be, sjunga och höra om Jesus. De jobbar också i sina uppgiftsböcker. Föräldrarna har ansvaret för barnen tills söndagsskolan börjar och efter att den är slut.

CELLGRUPPER

Vi ser gärna att våra församlingsaktiva ingår i någon cellgrupp där de kan dela livets utmaningar och glädjeämnen med varandra. Upplägget varierar i olika grupper. Tala med någon församlingsmedlem om du vill vara med i en cellgrupp.

BÖNEMÖTEN

Varje tisdag kl. 18 ber vi, eftersom Bibeln är full av löften om att Gud vill svara och agera. Han är inte långt borta från någon enda av oss. I bönemötena blandas spontan tillbedjan med bönebrus och det finns inget färdigt program för dem. Tanken är att var och en i stor ärlighet får ropa ut sin nöd och sina behov inför Gud.

Välkommen!

 

Du hittar oss också på facebook och instagram: kokkolametsku. Vi annonserar regelbundet i Kokkolalehti.